Rejestracja

wersja testowa, rejestracja

 • po instalacji Ips-Qos automatycznie próbuje się zarejestrować i pobrać klucz licencyjny przez internet;
 • jeśli ustawienia sieci zostały wykryte nieprawidłowo podczas instalacji, rejestrację należy dokonać ręcznie, po skorygowaniu ustawień WAN;
 • link licencji 1 informujący o stanie licencji jest umieszczony w prawym górnym rogu okna głównego programu administratora;
 • rejestracja nie jest zakończona jeśli tekst „zarejestrowane” nie pojawi się w linku licencji;
 • jeśli jeszcze nie zarejestrowano, kliknięcie w link 1 powoduje podjęcie próby rejestracji;
 • w procesie rejestracji kopia programu uzyskuje unikalny numer seryjny oraz klucz licencyjny ważny przez 14 dni od daty zarejestrowania;
 • tekst zarejestrowane » w linku oznacza pomyślnie zakończoną rejestrację wersji testowej, kliknięcie otwiera okienko z informacją o licencji : czasem trwania, rodzajem licencji i numerze seryjnym.

wersja komercyjna, aby uzyskać wersję bezterminową należy:

 • numer seryjny przesłać do poczta@coolsolutions.pl;
 • kwotę odpowiadającą wersji (patrz licencja ») na podane w odpowiedzi konto bankowe;
 • po otrzymaniu potwierdzenia ponowić proces rejestracji;
 • aby ponowić rejestrację:
 1. - przeładuj qos-regulator w oknie Ustawień głównych,
 2. - po kilkunastu sekundach odśwież Okno główne i sprawdź link 1,
 3. - jeśli rejestracja się nie powiodła, ponów poprzednie kroki,
 4. - zgłoś problem, jeśli rejestracja nadal nie udaje się.