Serwer

Ips-Qos dzięki wspieraniu tzw. klas własnych pozwala doskonale zarządzać ruchem z/do internetu serwera, na którym jest zainstalowany bezpośrednio lub za pośrednictwem wirtualnej maszyny „goszczonej” przez serwer.

Dostępna jest nowa funkcjonalność, dedykowana serwerom w sieci lokalnej. W tej roli Ips-Qos chroni serwer i kształtuje dostęp do jego zasobów w sieci LAN.

Skomentuj